ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการประกวดศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนดีเด่นจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมประกวดศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นและกิจกรรมประกวด

23 ส.ค. 2565 13:42 น.