ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รางวัลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทค่ะ ประเภทที่ 1 เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน (รายบุคคล) จำนวน 3 รางวัล ประเภทที่ 2 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 6 รางวัล

4 ส.ค. 2565 09:37 น.