ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา

29 เม.ย. 2565 09:01 น.