นายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

12 เม.ย. 2566 13:59 น.