เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 เม.ย. 2566 16:50 น.