นายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด นครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมเข้าร่วมงานเนื่องใน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” พร้อมบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนำพานพุ่มดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีถวายสักการะ

31 มี.ค. 2566 13:53 น.