นายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับ คณบดีคณะนิติศาตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมหาลือภารกิจการดำเนินงานบูรณาการเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

29 มี.ค. 2566 16:51 น.