เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด นครราชสีมา ร่วมพีธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าว สุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

24 มี.ค. 2566 15:08 น.